kruhamadและคณะครูร่วมละศิลอดกับลูกศิษย์ มอ.ปัตตานี ที่จบจากอรุณศาสน์หรือปอเนาะควนโต๊ะซ้ำ ตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีที่ห้า  เห็นทุกคนให้ความร่วมมือและมีความสุขในการละศิลอด  ขอจากอัลลอฮ์ให้ทุกคนประสบความสำเร็จ  อามีน 

Comment

Comment:

Tweet